Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski - Woda święcona
Strona Główna > Katolicki savoir-vivre > Woda święcona

Woda święcona

Woda święcona - znak wody jest jednym z najstarszych znaków naszej wiary. Z Księgi Rodzaju wiemy, że Bóg, który stworzył świat, stworzył też wodę, nad którą „unosił się Duch Boży"( por. Rdz 1,2 ). Jest ona tą rzeczywistością, przez którą Bóg wchodzi w życie człowieka. Dzięki niej daje nam życie i siłę do niego. W niej myjemy swoje ciała, przez co staje się ona znakiem duchowego odrodzenia odpuszczenia grzechów. W Księdze Ezechiela czytam „Pokropię was czystą wodą, abyście stali się czystymi" (Ez 36,25 ), które jest zapowiedzią nawrócenia grzesznych ludzi, którymi Bóg „odbierze serca kamienne, a da im serce z ciała"( por. Ez 36,26 ). Woda jest wreszcie szczególnym znakiem obecności Ducha Świętego, który uzdalnia nas do nawrócenia. W Ewangelii św. Jana czytamy: „ Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego (J,35 ) i woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu". (J, 4,14)

W kościołach nie używamy zwykłej wody, lecz wody święconej. Jej skład chemiczny nie różni się niczym od zwykłej wody. Dla niewierzących jest więc zwykła wodą. Jednak dla nas nabiera ona specjalnego znaczenia, ponieważ wierzymy, że dzięki działaniu Ducha Świętego nabrała ona mocy uświęcenia człowieka, a także rzeczy, z którymi się styka. Z wody święconej korzystamy od początku bycia w kościele, od momentu wejścia, ponieważ wchodzimy do domu Bożego, chcemy więc wyznać wiarę w Niego i stanąć przy Nim w należytej dyspozycji duchowej, czyli bez grzechu.

Zanurzenie dłoni w wodzie święconej i wykonanie znaku krzyża św. na swoim ciele ma przypomnieć nam nasz sakrament chrztu św., dzięki któremu zostaliśmy oczyszczeni z grzechu pierworodnego oraz zostaliśmy włączeni we wspólnotę Kościoła.

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski