Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski - Historia
Strona Główna > Historia

Historia

Historia budowy kościoła

Po zakończeniu II wojny Światowej, imigracji na te tereny znacznej liczby ludności wyznania rzymsko - katolickiego dotychczasowy kościół katolicki przy ulicy Zamkowej, wybudowany w 1862 roku dla nielicznych wiernych wyznania katolickiego był już za mały, aby mógł pomieścić wszystkich wiernych. 

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Podjęto więc starania rozbudowy istniejącego kościoła katolickiego albo budowę kościoła nowego. Ksiądz administrator parafii pw. Podwyższenia Krzyża w. ks. Józef Mańkowski, pracujący w Olecku od 31.07.1975 roku do 30.06.1980 roku pisał już 15.10.1976 roku do Ks. biskupa warmińskiego w Olsztynie:

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Do pana Wojewody Suwalskiego zwracają się parafianie, pisząc 17.01.1980 roku:


 Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

W archiwum archidiecezjalnym diecezji warmińskiej, znajduje się także uzasadnienie budowy kościoła i list do pana I Sekretarza Generalnego PZPR Tow. Edwarda Gierka w Warszawie datowany 3.06.1980 roku:

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

W latach 1980 - 1987 parafię pw. Podwyższenia Krzyża Św. objął ks. Edmund Łagód.

   Budowniczy kościoła ks. infułat Edmund Szczepan Łagód  Więcej informacji w menu >>

We wrześniu 1980 roku założony został społeczny Komitet Budowy Kościoła parafii rzymsko-katolickiej w Olecku. Pan Wojewoda Suwalski 16 października otrzymał pismo tegoż komitetu o następującej treści:
Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Po przyjęciu ośmioosobowej delegacji, w skład której wchodzili: Mieczysław Kiełbasa, Marian Gulbierz, Sylwester Kaczor, Juliusz Uss, Andrzej Bereśniewicz, Władysław Rymsza, Jadwiga Hołownia i Jan Terlecki przez pana Wojewodę komitet społeczny wydał następujący komunikat:

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze
27 lipca 1981 roku z prośbą do nowego Wojewody Suwalskiego zwrócił się administrator rzymsko-katolickiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. ks. Edmund Łagód:

Znając już decyzję Wojewody Suwalskiego, wikariusz kapitulny diecezji warmińskiej ks. bp Jan Obłąk mocą kanonu 1162 Kodeksu Prawa Kanonicznego dekretem poleca Księdzu Dziekanowi Edmundowi Łagódowi odbudowę zabytkowego kościoła w Olecku, udzielając błogosławieństwa pasterskiego duszpasterzowi i wiernym parafii.

Rzeczywiście dnia 8 września 1981 roku do Kurii Biskupiej w Olsztynie wpływa decyzja Wojewody Suwalskiego o zezwoleniu na ujęcie w planie budownictwa sakralnego i kościelnego na rok 1981 budowy plebanii z salami katechetycznymi przy odbudowanym, zabytkowym kościele na Pl. Wolności w Olecku. Ostateczna decyzja w sprawie budowy wpływa do ks. bpa warmińskiego Józefa Glempa.
Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze
Po rozmowie z księżmi współpracownikami ks. E. Łagód 21.04.1982 proponuje nadanie tytułu nowemu kościołowi w Olecku: NMP Królowej Polski. Przemawiają za takim tytułem następujące racje: rozpoczęcie prac budowlanych w Roku Jubileuszowym 600-lecia, obecności Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Ponadtokościół byłby pomnikiem wdzięczności Matce Bożej za wszelkie łaski udzielone przez Boga za pośrednictwem Pani Jasnogórskiej narodowi Warmii i Mazur. Chodziło też o umocnienie więzi ludu Bożego parafii Olecko z Matką Bożą Jasnogórską.

Ksiądz administrator prosi dalej ks. bpa Jana Obłąka o zatwierdzenie tytułu budującego się kościoła w Olecku i wyznaczenie dnia uroczystości odpustowych.

16.05.1987 r. wikariusz generalny ks. bp. Julian Wojtkowski kieruje pismo do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału do Spraw Wyznań:

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Konsekwencją tego podziału powinno stać się mianowanie nowych proboszczów. W związku z tym wystosowano pismo z dn. 4.06.1987 r. do Urzędu ds. Wyznań w Suwałkach:

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

15 lipca 1987 r. administrator apostolski diecezji warmińskiej wydaje dekret, na mocy którego siedziba Rzymskokatolickiej Parafii w Olecku z kościoła Podwyższenia Krzyża Św. zostaje przeniesiona do kościoła Matki Boskiej Królowej Polski:

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze  
Prześledzenie liczby parafian i zmian, jakie się w niej dokonały, jest możliwe na podstawie danych Urzędu Skarbowego. Wydana przez Urząd decyzja na ul. Zamkową za rok 1987 wskazuje, że parafia liczyła 15 870 mieszkańców. Z kolei w decyzji wydanej na parafię pw. NMP Królowej Polski w roku 1988 liczbę mieszkańców oceniono na 13 300. Bp warmiński Edmund Piszcz 25 kwietnia 1990 roku wydał dekret powołujący do życia rzymsko-katolicką parafię pw. Św. Rodziny w Olecku na Osiedlu Siejnik:
Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze
Już po podziale parafii ks. proboszcz E. Łagód otrzymał decyzję z Urzędu Skarbowego na przedział 10 000 - 12 000, w której podano liczbę 10 488 mieszkańców. Dnia 31 grudnia 2008 roku ustalono liczbę mieszkańców parafii pw. NMP Królowej Polski na 9 906. Bardziej miarodajne wydają się liczby pochodzące z ewidencji znajdującej się w kancelarii parafialnej, według której parafia liczy 9 860 katolików, 18 Świadków Jehowy, 17 wyznawców Bożego Kościoła w Chrystusie,13 Zielonoświątkowców, 3 osoby wyznania Ewangelicko - Augsburskiego i jeden staroobrzędowiec (uważani za sektę w Rosyjskim Kościele Prawosławnym).

Od początku powstania parafia należała do dekanatu pw. NMP Królowej Polski i diecezji warmińskiej. Na skutek reorganizacji struktur kościelnych w 1992 r. parafia znalazła się w nowo utworzonej diecezji ełckiej. Struktury dekanalne pozostały bez zmian do 16.10.2002 roku, kiedy to bp Wojciech Ziemba nadał dekanatowi tytuł pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Tekst i fotografie opracował  śp. ks. Czesław Dadura

Mraggrabowa - Treuburg - Olecko

Submenu

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski