Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski - Budowniczy kościoła
Strona Główna > Historia > Budowniczy kościoła

Budowniczy kościoła

Ksiądz Edmund Szczepan Łagód

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 Edmund Szczepan Łagód, syn Szczepana i Leokadii, zd. Bolibrzuch, urodził się 2 kwietnia 1938 roku w Wolicy, gm. Modliborzyce, pow. Janów Lubelski (diecezja lubelska), w wielodzietnej rodzinie rolniczej, głęboko wierzącej i praktykującej. Szkołę podstawową ukończył w Wolicy (1945 do 1952), a liceum ogólnokształcące w Kraśniku (1952 do 1956). Po ukończeniu studiów w Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie (1958 do 1964), otrzymał święcenia kapłańskie 21 czerwca 1964 roku w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie z rąk ks. bpa dr Tomasza Wilczyńskiego, ordynariusza diecezji warmińskiej.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Jako kapłan diecezji warmińskiej pracował na stanowisku wikariusza w Młynarach (1964 do 1966), gdzie opiekował się kościołami dojazdowymi we wsi Zastawne i Kurowo. W latach 1966 do 1967 pracował w Giżycku w parafii św. Brunona, a następnie do roku 1970 w Nidzicy, w parafii św. Wojciecha.
1 lipca 1970 roku ks. bp warmiński Józef Drzazga mianował go tymczasowym administratorem parafii Szkotowo i Turowo, a 20 lipca 1971 roku proboszczem tejże parafii.
W roku 1979 został mianowany przez ks. bpa Józefa Glempa wicedziekanem dekanatu Nidzica. W latach 1975 do 1980 odbył studia z zakresu teologii praktycznej na Instytucie Duszpasterstwa Rodzin w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii w zakresie studiów nad rodziną 18 października 1982 roku.
Dnia 1 lipca 1980 roku ks. bp Józef Glemp mianował go administratorem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku, a 5 sierpnia 1980 roku dziekanem dekanatu Olecko.
Od początku pracy duszpasterskiej ks. Edmund Łagód czynił starania o uzyskanie zezwolenia na budowę nowego kościoła i domu parafialnego, gdyż istniejąca świątynia przy ul. Zamkowej w Olecku nie dawała możliwości prowadzeniu pracy duszpasterskiej przy tak dużej liczbie wiernych. Zezwolenie na budowę kościoła zostało wydane 2 września 1982 roku. Dzięki inicjatywie ks. E. Łagóda z parafii macierzystej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 19 października 1982 roku została utworzona parafia Szczecinki i rozpoczęta budowa kaplicy w Krupinie na podstawie zezwolenia wojewody suwalskiego.
W okresie stanu wojennego w latach 1983 do 1984 organizował wypoczynek w Olecku dla rodzin i osób aresztowanych, uwięzionych i skazanych przez władze komunistyczne, pochodzących z Warszawy, Wrocławia i Krakowa. Z tych wczasów skorzystało ponad sto rodzin.
Ks. bp warmiński 18 kwietnia 1980 roku erygował kaplicę półpubliczną w Szpitalu Miejskim w Olecku, którą urządził i był jej kapelanem ks. E. Łagód. W latach 1982 do 1988 wybudował kościół pw. NMP  Królowej Polski w Olecku, w rynku miasta i dom parafialny przy Placu Wolności 18. Ojciec Święty Jan Paweł II 22 grudnia 1986 roku włączył ks. E. Łagóda do grona Papieskich Kapelanów Honorowych.
Ks. prałat E. Łagód zorganizował uroczystość nawiedzenia kopii obrazu MB. Częstochowskiej w Olecku w dniu 15 sierpnia 1987 roku, a także główną uroczystość zakończenia nawiedzenia kopii obrazu M.B. Częstochowskiej w diecezji warmińskiej dnia 16 sierpnia 1987 roku. Uroczystość ta zgromadziła 2 księży kardynałów, 40 biskupów, dużą liczbę kapłanów i 15 tys. wiernych.
Dnia 15 sierpnia 1987 roku została erygowana nowa parafia pw. NMP Królowej Polski w Olecku, wydzielona z parafii pw.  Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku. Pierwszym jej proboszczem został ks. E. Łagód. Godnością Kanonika Gremialnego Sambijskiej kapituły kolegiackiej i dziekanem tejże kapituły został odznaczony 7 października 1989 roku. Członkiem diecezjalnej komisji ds. organistów i muzyki kościelnej został dnia 29 czerwca 1992 roku, a 26 maja 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go  Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości.
Dzięki staraniom ks. E. Łagóda 15 września 1995 roku w Olecku  osiedliły się i podjęły pracę jako katechetki Siostry Nazaretanki, które od roku 1998 po przeprowadzonej adaptacji domu katechetycznego zamieszkały przy plebanii. Kaplica półpubliczna pod wezwaniem bł.  Edmunda Bojanowskiego została utworzona 31 sierpnia 2001 roku w samodzielnym Zespole Opieki Długoterminowej w Jaśkach, której kapelanem został ks. E. Łagód.
Po ustanowieniu diecezji ełckiej 25 marca 1992 roku ks. E. Łagód został mianowany proboszczem par. NMP Królowej Polski w Olecku oraz dziekanem dekanatu oleckiego.
Dnia 18 lutego 1997 roku nominowany delegatem biskupim ds. wychowania i nauczania w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji ełckiej. Ks. bp Wojciech Ziemba 3 lipca 1997 roku ustanowił go ponownie członkiem komisji ds. architektury i sztuki sakralnej diecezji ełckiej. Dnia 28 czerwca 2001 roku ks. bp ełcki Edward Samsel mianował go przewodniczącym delegatem biskupa diecezjalnej rady ekonomicznej, 12 lipca 2001 roku ks. bp ełcki włączył go do diecezjalnej rady duszpasterskiej, a 19 lutego 2002 roku otrzymał nominację na przewodniczącego rady społecznej ds. katolickie - go ośrodka adopcyjno opiekuńczego. Ks. bp Jerzy Mazur 16 października 2002 roku desygnował go na członka zespołu doradczego ds. personalnych. Ks. E. Łagód sprawuje urząd dziekana i wizytatora katechetycznego w dekanacie oleckim od 1980 roku do 2005 roku.
Dnia 19.09.2004 r. ks. bp Jerzy Mazur na uroczystej Mszy Św. odczytał dekret Jego Świątobliwości Jana Pawła II nadający godność Ks. Prałatowi Edmundowi Łagódowi Protonotariusza Apostolskiego.

Ksiądz Edmund Łagód przechodzi na emeryturę 6 sierpnia 2010 roku.

Ksiądz infułat Edmund Łagód odszedł do Pana 10 lutego 2019 r. o godzinie 9.57, zaopatrzony Sakramentami Świętymi.

   Pierwszy proboszcz parafii ks. inf. Edmund Łagód odszedł do Pana 10 lutego 2019 r.  Nic nie zapowiadało tak nagłej śmierci. Zgodnie z wolą zmarłego został pochowany w swoim ulubionym Olecku. Prosimy o modlitwę w intencji zmarłego budowniczego naszej świątyni i plebanii. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Ś. P. ksiądz infułat Edmund Szymon Łagód został pochowany na cmentarzu parafialnym Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na ulicy Zamkowej 11.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. inf. Edmunda Łagóda 

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

8 marca 2020 r. w czasie Mszę Świętej odprawionej przez J.E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura, została odsłonięta tablica ku pamięci ks. inf. Edmunda Łagóda.  Msza Święta była transmitowana przez TVP Polonia >>>

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski