Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski - Ogłoszenia, intencje mszalne
Strona Główna > Ogłoszenia, intencje mszalne

Ogłoszenia, intencje mszalne

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jako proboszcz parafii NMP Królowej Polski serdecznie witam i zachęcam do odwiedzenia naszej wspólnoty parafialnej. Pragniemy razem przeżywać tajemnice Kościoła i poznawać życie religijne naszej parafii. Szczęść Boże.
Ks. prałat Lech Janowicz 

29 marca na profilu pod adresem:  https://www.facebook.com/lech.janowicz odbyła się transmisja wideo, ze Mszy Świętej o godz. 11.30 z naszego kościoła.


V Niedziela Wielkiego Postu - 2020.03.29

7.00 + Józef Gnajewski ( Msza św. greg.) ks.Andrzej
____________________________
8.30 + Hieronima(k), Mieczysław Skorupscy ks.Krzysztof
8.30 + Janusz Skarżyński ks.Andrzej
____________________________
10.00 pro populo ks. Lech
10.00 Gordejki: ks. Maks.
____________________________
11.30 + Leonarda Wierzbicka ( Msza św. greg.) ks. Lech
____________________________
13.00 + Jadwiga Makowska (pół roku po śmierci Msza św. od koleżanek nauczycielek ) ks . Lech
____________________________
16.00 ODWOŁANA !!! intencja będzie odprawiona w kościele o godz. 18.00

18.00 + Aleksander Domel ks. Maks.
18.00 + Waldemar Panek ( 1 rocz.) ks.Krzysztof
_____________________________

homilia: każdy na swojej


 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29 marca 2020

1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże.

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Adoracja Najświętszego Sakramentu w tej intencji w naszym kościele od godz. (…). W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W związku z powstałą sytuacją związaną z bezpieczeństwem nie będziemy odwiedzać chorych z Komunią św. nie będzie też wystawienia Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność podczas pierwszosobotniego nabożeństwa po Mszy św. o godz. 6.30.

3. Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Spowiadamy podczas każdej Mszy św.

4. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

5. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Pamiętajmy najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się korona wirusa – w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu. Proszę o ograniczenie kontaktu z innymi ludźmi.
Rozpoczynamy od tej niedzieli o godz. 11.30 bezpośrednią transmisję w internecie Mszy św. z naszego kościoła na Facebooku na koncie : Lech. Janowicz – zapraszamy .
Intencje przyjęte na Rekolekcje wielkopostne będą odprawione tego samego dnia, ale o godz. 6.30 lub 7.00 – prosimy sprawdzić w naszym Biuletynie lub internecie.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO („Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18:

Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.


 

INTENCJE MSZALNE 30.03. - 04.04. 2020 r.

PONIEDZIAŁEK 30 marca 2020 r.
6.30 + Józef Gnajewski ( Msza św. greg. - ostatnia)
6.30 + Helena Cichanowicz
6.30 + Krystyna, Jerzy Balińscy
7.00 + Krystyna, Ryszard, Zofia, Alojzy, zm. z rodz. Homo, Ćwiklińskich
7.00 + Dominika (k), Anna, Jan
7.00 dzięk. za otrzymane łaski podczas Pielgrzymki do Ziemi Świętej z prośbą o bł. Boże dla ks. proboszcza Lecha Janowicza i pozostałych uczestników pielgrzymki
18.00 + Leonarda Wierzbicka (Msza św. greg. - ostatnia)
18.00 + Jadwiga Kozłowska (Msza św. od pracowników Domu Dziecka)
___________________________
WTOREK 31 marca 2020 r.
6.30 + Adela, Jan, Janina, Piotr zm. z rodz. Kalejtów
6.30 + Danuta Zarzecka (1 rocz.)
6.30 + Jadwiga (1 rocz.), Władysława (k), Kazimierz Raducha, Józef, Stanisława (k) Niedziejko
7.00 + Katarzyna, Władysław Mrozowscy, Celina Burzyńska
7.00 + Adam, Zygmunt z rodz. Jurewicz
7.00 + Apolonia Woronko
18.00 + Apolonia, Stanisław, Krzysztof
18.00 + Jan Halicki ( 48 rocz.), Wiktoria, zm. z rodz. Halickich, Wijasów
___________________________
ŚRODA 01 kwietnia 2020 r.
6.30 + Sabina Urbanowicz
6.30 + Jan Zaniewski (4 rocz.)
6.30 + Eugenia Jewtuch (27 rocz.), Dominik, Janina, Ludwik
7.00 + ks. inf. Edmun Łagód ( Msza św. od Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Chrystusa)
7.00 + Józef, Bronisława (k) Grabek, zm. z rodz. Grabek, Klimaszewskich
13.00 + Piotr, Helena, Jadwiga, Józefa (k) z rodz. Gałaszewskich
18.00 + Lilia Jędra ( 5 rocz.)
18.00 + Łukasz Bielecki, zm. z rodz. Bieleckich, Jakubowiczów
___________________________
CZWARTEK 02 kwietnia 2020 r .
6.30 + ks. inf. Edmund Łagód
6.30 o Boże bł. i łaskę zdrowia dla Waldemara
6.30 + Józef Godlewski ( 30 dzień po śmierci )
7.00 + Stanisław Ramotowski
7.00 + Fabian, Elżbieta Opanowscy
7.00 + Katarzyna Żukowska
18.00 + Jan ( 38 rocz.), Katarzyna ( 22 rocz.), Wacław
18.00 + Aniela, Józef, Apolonia, Michał, Stanisława (k), Józef, Ewa
_____________________________
PIĄTEK 03 kwietnia 2020 r . – I piątek
6.30 + Janina, Eugeniusz Bukowscy, Józef Hełmecki, Alicja Bronejko, Marian Chodunaj, Robert Dąbrowski
6.30 + Stella, Tadeusz Wilczewscy
7.00 + Leokadia, Eugeniusz zm. z rodz. Guzewicz, Racis
7.00 + Władysława (k), Romualda (k), Irena, Adam Waszkiewicz
18.00 + Grażyna Kiedyk ( Msza od koleżanek i kolegów z ul. Zielonej)
______________________________
SOBOTA 04 kwietnia 2020 r .
6.30 + Jadwiga, Mieczysław Ratuszni ( 10 rocz.)
6.30 + Józef, Feliks, Weronika, Wanda, Danuta, Władysław, zm. z rodz. Kacprzyków
7.00 + Wacława Skowrońska ( 5 rocz.)
7.00 dzięk. z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Bronisławy i całej rodziny
7.00 + Tadeusz Wyszomirski ( 30 dzień po śmierci )
18.00 + Helena Kamińska ( 11 rocz.), Marian
18.00 + Stanisław Szociński (35 rocz.)


 

Submenu

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski