Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski - Ogłoszenia, intencje mszalne
Strona Główna > Ogłoszenia, intencje mszalne

Ogłoszenia, intencje mszalne

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Jako proboszcz parafii NMP Królowej Polski serdecznie witam i zachęcam do odwiedzenia naszej wspólnoty parafialnej. Pragniemy razem przeżywać tajemnice Kościoła i poznawać życie religijne naszej parafii. Szczęść Boże.
Ks. prałat Lech Janowicz 

29. Niedziela Zwykła - 2018.10.21

7.00 + Celina, Aleksander, Roman, Franciszek ks. Lech
____________________________________

8.30 + Zygmunt Świsłowski( 17 rocz.), Stefan, Emilia, Józef, Tadeusz zm. z rodz. Szarejko ks.Edmund
____________________________________
10.00 pro populo ks. Lech
10.00 Gordejki : + Zbigniew Dzik ks.Maksymilian
______________________________________
11.30 + Honorata Zubkowicz( 7 rocz.), Mariann, Franciszek Kozłowscy ks.Krzysztof
11.30 o bł. Boże , opiekę M. Bożej i Dary Ducha Św. dla Jakuba w 18 rocz. urodzin
Ks.Andrzej
______________________________________
13.00 o bł. Boże, zdrowie dla Mikołaja i jego rodziców ks.Tadeusz
______________________________________
16.00 szpital: + Henryk, Wanda, zm. z rodz. Kulikowskich, Helena, Antoni zm. z rodz. Czarniewskich ks.Maksymilian
______________________________________

18.00 + Aneta Dębska ( 19 rocz. ) ks.Krzysztof


homilia : ks. Tadeusz


6.30 - ks. Lech, ks. Andrzej
7.00 - ks. Edmund, ks. Krzysztof
18.00 - ks. Maksymilian


 

29. NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 21 października 2018

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania się do tego, aby społeczeństwo coraz bardziej kierowało się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaść rysuje się pomiędzy naszym codziennym życiem, nie wspominając już o ekonomii i polityce, a zawartą w Ewangelii dobrą nowiną. Pamiętamy, że naszym celem jest budowanie przyjaźni z Panem Bogiem i naszymi braćmi. Jako chrześcijanie nie możemy być niekonsekwentni, rozdwojeni. Może właśnie te trudne sprawy powinniśmy powierzyć Maryi i omodlić je na różańcu.

3. W przyszłą niedzielę, 28 października, w liturgii czcimy św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Pana Boga o taką samą silną wiarę. Na chrzcie świętym prawdziwie staliśmy się dziećmi Bożymi. Zatem nieustannie powinniśmy kroczyć z Panem Jezusem, całkowicie oddać Mu siebie, stosownie do obranego stanu i życiowej drogi. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

Kandydaci do bierzmowania zostali podzieleni na 5 grup. W tych grupach będą spotkania formacyjne raz w miesiącu i ogólne spotkanie dla wszystkich kandydatów w I piątki
miesiąca. W poniedziałek 22.10. o godz. 17.00 ma spotkanie grupa I w sali nr 11, we wtorek 23.10. o g. 17.00 ma spotkanie grupa II, w środę o godz. 17.00 ma spotkanie grupa III, w czwartek 25.10. grupa IV, a w piątek 26.10. także o godz. 17.00 i w sali nr 11 grupa V.

4. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Pójdziemy na cmentarze porządkować groby naszych drogich zmarłych. Czynimy to w poczuciu wdzięczności za tych, którzy już odeszli do Pana. Czynimy to także w duchu naszej chrześcijańskiej tradycji. Wiemy, że największym darem jest nasz dar modlitwy. Zwyczajem lat ubiegłych na stoliku przy wyjściu leżą karki na Wypominki i Mszę św. składkową. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.


 

INTENCJE MSZALNE 22.10. - 27.10. 2018 r.

PONIEDZIAŁEK 22 października 2019 r. – Wsp. św. Jana Pawła II
6.30 + Aneta Dębska (19 rocz.), Dariusz
6.30 + S. Tekla Wojcieszak ( Albertynka )
7.00 + za zm. Członków i zm. z rodzin Kółka Róż. św. Dominika
18.00 + Stanisław Bednarek ( 21 m-c po śmierci )
18.00 + Janina Opanowska
18.00 + Henryk Kossak, zm. z rodz. Kossaków, Jacewiczów, Władysław, Franciszek, zm. z rodz. Anuszkiewicz
_________________________________________
WTOREK 23 października 2018 r .
6.30 o bł. Boże i łaskę zdrowia dla Anny i jej rodziny
6.30 + Stanisław, Bronisław, Genowefa z rodz. Skarżyńskich
7.00 + Józef Okrągły ( 4 rocz.)
7.00 + Mariusz Dębski ( 30 dzień po śmierci )
18.00 + Aleksandra(k), Franciszek, zm. z rodz. Łazarskich, Sypów, Życzewskich
18.00 + Dagmara Czerwińska( 11 rocz.), Zbigniew, Stanisław, Ryszard
18.00 + Wiesław Kamiński
_________________________________________
ŚRODA 24 października 2018 r .
6.30 + Maria ( 5 rocz.), Stefan, Jan
7.00 + Józef Milewski, zm. z rodz. Kozłowskich, Milewskich
18.00 + Anna Fiertek ( 3 rocz.)
18.00 + Ryszard Więcko( 21 rocz.), Paweł, Paulina
18.00 dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i potrzebne łaski w 47 rocz. ślubu Teresy i Stanisława i o bł. Boże dla całej rodziny
__________________________________________
CZWARTEK 25 października 2018 r.
6.30 + Aleksandra(k), Józef Olszewscy
6.30 + Anna, Jan, Józef, Piotr Budziejko, Agata, Józef Murawscy
7.00 + Czesława(k) Trembowicz ( Msza św. od sąsiadów z bloku )
18.00 + Jadwiga Astapczyk ( 31 rocz.), Stanisław, Irena, Bolesław
18.00 o łaskę zdrowia dla Julii i całej rodziny
18.00 + Stefan Gościewski, Marcin, Edward Bożewicz, Jerzy, Paulina
________________________________________
PIĄTEK 26 października 2018 r.
6.30 + Maria, Aleksander Mieleszkiewicz, zm. z rodz. Hajko, Mieleszkiewicz, Proszko
6.30 + Marta, Kazimierz, Lilia, zm. z rodz. Jędra
7.00 o bł. Boże i łaskę zdrowia dla Beaty i całej rodziny
18.00 + Bolesław ( 4 rocz.), Zdzisław, zm. z rodz. Augaseiwczów, Przekopów
18.00 + Aleksandra(k), Antoni Konewko, Anastazja, Paweł Wysoccy, Helena, Kazimierz, Ryszard Wiszniewscy
__________________________________________
SOBOTA 27 października 2018 r.
6.30 + Bronisława(k) Drażba, Antoni, Anna, Paweł, Marek
6.30 + Feliks, Zofia Ostrowscy, Feliks, Anna Ostrowscy
7.00 + Irena ( 3 rocz.), Leszek, Aleksander
7.00 + Jadwiga Kaplewska ( 1 rocz.)
16.00 ślub Prot. 19/2018 : Angelika i Paweł
18.00 + Tadeusz Chryniewicki
18.00 + Jan Okulicz

 

Submenu

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski