Ogłoszenia, intencje mszalne

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jako proboszcz parafii NMP Królowej Polski serdecznie witam i zachęcam do odwiedzenia naszej wspólnoty parafialnej. Pragniemy razem przeżywać tajemnice Kościoła i poznawać życie religijne naszej parafii. Szczęść Boże.
Ks. prałat Lech Janowicz 

32. Niedziela Zwykła - 2019.11.10

7.00 + Celina, Aleksander, Roman, Franciszek ks. Rostik
__________________________

8.30 + Marianna (7 rocz.), Leon( 20 rocz.),Jerzy Karwowscy ks. Rostik
__________________________
10.00 pro populo ks. Lech
10.00 Gordejki: + Regina Godlewska (Msza św. od Kółka Róż.) ks.Krzysztof
__________________________
11.30 +Jan Łangowski( 14 rocz.), Michał , zm. z rodz. Łangowskich, Ostaszewskich ks. Maks.
11.30 dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę M. Bożej w 40 rocz. ślubu
Krystyny i Eugeniusza i dla całej rodziny ks.Andrzej
__________________________
13.00 + Marian Kulikowski (4 rocz.), zm. z rodz. Kulikowskich, Panuszków, Staszkiewiczów, Lutkowskich ks. Lech
13.00 + dzięk. za otrzymane łaski prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Kacpra, Joanny, Łukasza ks.Andrzej
__________________________
16.00 szpital: + ks. inf. Edmund Łagód ks. Maks.

18.00 + Lucyna, Józef, Cecylia, Zofia, Anna, Karol, Janina, zm. z rodz. Czaja ks. Krzysztof
__________________________

homilia: każdy na swojej

6.30 - ks. Lech, ks. Andrzej
7.00 - ks. Krzysztof
18.00 - ks. Maksymilian


 

32. NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 10 listopada 2019

1.Jutro 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. W naszym kościele tego dnia specjalną Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie będziemy sprawowali o godz. 10.00. Po Mszy św. złożenie kwiatów przy krzyżu misyjnym, pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego i pomniku Wdzięczności.
W uroczystościach będzie brała udział kompania Wojska Polskiego.

2. Dzisiaj solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Pana Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę – oddaje swoje życie. To dzieje się, niestety, na naszych oczach. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.

3. W listopadzie nie ustajemy w modlitwach za naszych bliskich zmarłych. W naszym kościele Wypominki, bo tak tę modlitwę popularnie nazywamy, są odprawiane codziennie o godz. 17.30 . Kartki z imionami zmarłych, za których pragniemy się modlić, można składać przy wyjściu z kościoła do skarbony.

4. Pamiętajmy też, że najlepszym darem, jaki możemy ofiarować zmarłym, którzy potrzebują oczyszczenia, zanim osiągną niebo, jest Msza Święta. Wyrazem naszej pobożności i troski o dusze zmarłych są tak zwane Msze Święte gregoriańskie, czyli trzydzieści Mszy w intencji zmarłego, sprawowanych bez przerwy dzień po dniu. Msze za naszych bliskich zmarłych możemy też zamawiać w rocznicę ich śmierci, w dniu ich imienin czy urodzin. Nie szczędźmy tego daru modlitwy, jeśli zależy nam na ich zbawieniu wiecznym.

5. Odwołując się do Bożego miłosierdzia w trosce o drogich nam zmarłych, warto pamiętać, że 16 listopada wspomina się Najświętszą Maryję Pannę Ostrobramską – Matkę miłosierdzia. Nasze myśli pobiegną tego dnia do Ostrej Bramy w Wilnie. Niech to będzie również dzień pamięci o Polakach, którzy na skutek historycznych i politycznych zmian znaleźli się poza granicami Ojczyzny.

6. Serdeczne podziękowania składam na ręce Pana Komendanta Policji Powiatowej w Olecku za zaangażowanie w codziennej trudnej pracy Policji.
Działania policjantów doprowadziły do wykrycia sprawcy wandalizmu na naszej świątyni
w dniu 16 września. Dzięki takiej służbie możemy liczyć na ład i porządek w naszym mieście, a mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie w codziennym życiu. Dziękując za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji kolejnych trudnych działaniach. „Szczęść Boże”.


 

INTENCJE MSZALNE 11.11. - 16.11. 2019 r.

__________________________
PONIEDZIAŁEK 11 listopada 2019 r. – Wsp. św. Marcina z Tours
6.30 + Halina Urbanowicz ( 30 dzień po śmierci )
6.30 + Aleksander, Celina, Franciszek, Roman
6.30 + Henryk Kłoczko
10.00 MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ
18.00 + Paweł Kapelewski ( 30 dzień po śmierci )
18.00 + Lucyna, Józef, Anna, Cecylia, Zofia, Karol, zm. z rodz. Czaja
18.00 + Eugeniusz Luto, Anna Skopnik, Janina, Adam Krupa, zm. z rodz. Gołębiewskich, Mikołajczyków, dusze w czyśćcu cierpiące
__________________________
WTOREK 12 listopada 2019 r. – Wsp. św. Jozafata
6.30 + Witold, Julia Szmigiero, Witold, Antonina Stefanowicz
6.30 + Petronela PROKOP
7.00 + Wacława(k) Siwik
7.00 + Stanisław Piotrowski ( Msza św. od sąsiadów )
7.00 + Henryka Milewska (30 dzień po śmierci )
18.00 + Marcin, Edward Bożewicz, Stefan Gościewski
18.00 o bł. Boże, potrzebne łaski i zdrowie w rodzinie Szeremetów
18.00 + za zmarłych Członków Kółka Róż. p.w. M. Bożej Pokoju i ich rodzin
___________________________
ŚRODA 13 listopada 2019 r . – Wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
6.30 + Józef Hajko, Eugenia, Aleksander
6.30 + Jarosław Nosorowski ( 38 rocz.)
7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 + Jadwiga Kozłowska
7.00 + Piotr Wojnowski (26 rocz.)
7.00 + Jan, Stanisław, Eugeniusz Łakiewicz, zm. z ich rodzin
18.00 + Anna Dzieniesiewicz
18.00 + Franciszek Statkiewicz (30 dzień po śmierci )
18.00 dzięk. za otrzymane łaski z okazji urodzin z prośbą o dary Ducha Św., opiekę M. Bożej i wypełnienie woli Bożej
___________________________
CZWARTEK 14 listopada 2019 r .
6.30 + Czesław Rubin, zm. z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące
6.30 + Aleksander, Józef Olszewscy
6.30 + Jan Nowaczyk (30 dzień po śmierci )
7.00 + Wacław Daniłowicz ( Msza św. greg. )
7.00 + Mirosław Gajewski
7.00 + Ignacy Sienkiewicz ( 30 dzień po śmierci )
18.00 + Zenon Omilian (2 rocz.)
18.00 + Teresa Makarczyk - Sak(10 rocz.), Franciszek, Apolonia, Wojciech, zm. rodz. Sak, Laszkowskich
18.00 + Ryszard Zięba (1 rocz.)
___________________________
PIĄTEK 15 listopada 2019 r .
6.30 + ks. inf. Edmund Łagód
6.30 + Jan, Klemens, Marianna, Nowosadko
7.00 + Wacław Daniłowicz (Msza św. greg. )
7.00 + Teresa Puczyłowska (Msza św. od wspólnoty Domowego Kościoła )
7.00 + Henryka(k) Milewska
13.00 Msza św. w intencji pracowników Nadleśnictwa Olecko – DZIEŃ LEŚNIKA
18.00 dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę M. Bożej w 80 rocz. urodzin Leopolda i bł. Boże dla całej rodziny
18.00 + Danuta Lipińska ( 2 rocz.)
18.00 + Kazimierz Puciłowski
____________________________
SOBOTA 16 października 2019 r . – Święto N M P Ostrobramskiej
6.30 + Piotr-Paweł Kalejta ( 8 rocz.)
6.30 + Zofia, Julian, Stanisław Gutowscy
7.00 + Wacław Daniłowicz ( Msza św. greg. )
7.00 + Marek Krysz(23 rocz.), zm. z rodz. Krysz, Popławskich
7.00 + Klara, Wilhelm Raksimowicz, zm. z rodz. Bielawskich
18.00 + Ryszard Budlewski
18.00 + Maria, Paulina, Stanisław, Kazimierz Kulczyniec
18.00 + zm. członków Kół. Róż. p.w. św. Teresy i zm. z ich rodzin

____________________________