Księża i siostry

Proboszcz parafii NMP Królowej Polski Ks. prałat Lech Janowicz

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze   Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

Budowniczy kościoła ks. infułat Edmund Szczepan Łagód  urodził się 2 kwietnia 1938 roku w Wolicy, gm.  Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Modliborzyce, pow. Janów Lubelski. Dnia 1 lipca 1980 roku ks. bp Józef Glemp mianował go administratorem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku, a 5 sierpnia 1980 roku dziekanem dekanatu Olecko.
Od początku pracy duszpasterskiej ks. Edmund Łagód czynił starania o uzyskanie zezwolenia na budowę nowego kościoła i domu parafialnego, gdyż istniejąca świątynia przy ul. Zamkowej w Olecku nie dawała możliwości prowadzeniu pracy duszpasterskiej przy tak dużej liczbie wiernych. Zezwolenie na budowę kościoła zostało wydane 2 września 1982 roku.
Ks. E. Łagód w latach 1982 do 1988 wybudował kościół pw. NMP Królowej Polski w Olecku, w rynku miasta i dom parafialny przy Placu Wolności 18.
Ojciec Święty Jan Paweł II 22 grudnia 1986 roku włączył ks. E. Łagóda do grona Papieskich Kapelanów Honorowych. Ksiądz infułat Edmund Łagód odszedł do Pana 10 lutego 2019 r. o godzinie 9.57, zaopatrzony Sakramentami Świętymi.

Więcej informacji w menu >>

Lista kapłanów pracujących w parafii NMP Królowej Polski w latach 1990 – 2013
1. ks. Ignacy Najmowicz
2. ks. Krzysztof Husak
3. ks. Andrzej Wanago
4. ks. Jan Łapin
5. ks. Andrzej Domański
6. ks. Piotr Sulewski
7. ks. Tadeusz Korosteński
8. ks. Władysław Napiórkowski
9. ks. Czesław Król
10. ks. Jarosław Wawrzyn
11. ks. Jacek Chałko
12. ks. Stanisław Włodarczyk
13. ks. Wojciech Luto
14. ks. Tomasz Makarewicz
15. ks. Marcin Nowik
16. ks. Artur Hałucha
17. ks. Mariusz Sztok
18. ks. Marek Bednarski
19. ks. Tadeusz Krzywiński
20. ks. Cezary Rozmus
21. śp. ks. Dariusz Sańko
22. ks. Paweł Markowski
23. ks. Dariusz Smoleński
24. ks. Piotr Przemielewski
25. ks. Szymon Sokołowski
26. ks. Andrzej Żołnierowicz
27. śp. ks. kan. Marian Bućiński
28. śp. ks. Czesław Dadura
29. ks. Seweryn Modrzejewski
30. ks. Łukasz Kordowski
31. ks. Marek Sewastynowicz
32. ks. Radosław Pańko
33. ks. Rafał Małota

   Dzięki staraniom ks. E. Łagóda 15 września 1995 roku w Olecku osiedliły się i podjęły pracę jako katechetki Siostry Nazaretanki. Po przeprowadzonej w 1998 roku  adaptacji domu katechetycznego zamieszkały przy plebanii. Siostry Nazaretanki  pracowały do 1 lipca 2012 roku.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze    29 sierpnia 2013 roku zamieszkały w domu parafialnym i rozpoczęły swoją posługę w naszej parafii Siostry Albertynki.
S. Bernardyna Buczyńska, przełożona wspólnoty sióstr, jest zakrystianką w kościele NMP Królowej Polski, s. Marzena Kucharska pracuje jako katechetka w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II oraz prowadzi Grupę Misyjną pod patronatem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, natomiast s. Teresa Wyrębek prowadzi świetlicę dla dzieci, która mieści się w domu parafialnym. Przeczytaj więcej o Siostrach Albertynkach

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Funkcję organisty pełni prowadząc chór parafialny i scholę dziecięcą pan Grzegorz Wasilewski.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Przy parafii jest grupa lektorów  i grupa ministrantów, których opiekunem jest ks. mgr Radosław Pańko.

Tekst  opracował  śp. ks. Czesław Dadura.