Fotografie

Wybrane fotografie z życia naszej parafii,

 

SANKTUARIA MARYJNE FRANCJI 18.04  - 28.04.2017

Irkuck - Rosja